Pevnosť (Fortress)

imagePevnosť patrí k najzaujímavejším mapám. Každý hráč bez ohľadu na vek, v ktorom začína, dostane kasáreň, päť políčok fariem, štyri domy, štyri veže a hradby s dvoma bránami. V pevnosti má každý hráč prístup k bobuľovému poľu (Berry Patch), k jednému ložisku zlata a kameňa. Na týchto mapách sa nevyskytujú ovce a ak hej, tak len ojedinele.

Pozdĺž okraju mapy sa nachádza náhodný počet stredne veľkých vodných plôch, ktoré umožňujú rybolov. Väčšinou je vodných plôch menej ako je počet hráčov, takže niektorí hráči prístup k rybolovu majú, zatiaľ čo iní nie. Nachádzajú sa tu aj menšie vodné plochy, ktoré poskytujú rybolov z brehu. Na rozdiel od väčšiny ostatných máp tu súperiaci hráči často zdieľajú spoločnú polovicu mapy.

Hráči na mapách s pevnosťami s veľkou pravdepodobnosťou postúpia do doby hradov, alebo do imperiálnej doby, lebo počiatočnú obranu je veľmi ťažké prekonať s jednotkami, ktoré sú k dispozícii na začiatku hry. Preto väčšina civilizácii, ktoré sú silné v dobe temna a feudalizme zistia, že sú pre ne bonusy na začiatky hry podstatne menej užitočné. Civilizácie v imperiálnom veku a civilizácie, ktoré majú účinné obliehacie zbrane sú na týchto mapách najlepšie. Očakávaj, že budeš napadnutý obliehacími zbraňami. Posádka rytierov vnútri opevnenia je veľmi dôležitá na ničenie obliehacích zbraní.

Ak chceš uspieť, rýchlo zaisti zdroje zlata a kameňa mimo tvoje opevnenie a šetri si to, čo je na tvojej základni ako sekundárny zdroj pre prípad, že budeš zatlačený za hradby. Maj oči otvorené a hľadaj relikvie, ktoré môžeš zobrať a využiť ako zdroj príjmu.

Očakávaj, že obliehacie zbrane zaklopú na tvoje hradby. Udržuj jednotky mníchov (Monk) a kavalérie (Cavalry) na likvidáciu útokov, dokiaľ nebudeš môcť dovnútra umiestniť prak (Trebuchet). Ak chceš hrať defenzívne, musíš vylepšovať veže. Investované prostriedky budú vyvážené väčšou obranyschopnosťou.

Na tento typ mapy sa hodia Góti (Goths), Frankovia (Franks), Kelti (Celts) a Turci (Turks). Vzhľadom na to, že všetci hráči začínajú s hradbami a strážnymi vežami (Watchtower), umožňuje Gótom využiť obranu ktorú majú a ktorú by si sami nemohli postaviť. Je to ako by dostali technológiu stavba kamenného opevnenia (ktorú za bežného stavu nemajú) úplne zadarmo.

Farmárčenie sa môže stať primárnym zdrojom jedla. Bonus Frankov automatické obnovovanie fariem ich farmám umožňuje fungovať podstatne dlhšie. Vďaka mocným obliehacím zbraniam sú Kelti neprekonateľný ničitelia nepriateľských hradieb. Ich schopnosť chrániť alebo kradnúť ovce je však bezcenná, nakoľko sa ovce v týchto mapách nevyskytujú. Turci poznajú strelný prach a sú pomerne silným súperom, pokiaľ dokážu rýchlo dosiahnuť imperiálneho veku.

Vyhni sa civilizáciám ako sú Teutóni a Briti. Pevnosti na mape úplne nulujú obrovskú výhodu mestského centra Teutónov schopného odolať skorým prepadom. Vzhľadom na to, že sa na mape nevyskytujú ovce, pastiersky bonus Britov nemá žiadnu cenu.