V dobe hradov sa útočné sily prestanú vyhýbať vežiam a mestským centrám. Baranidlá (Battering Ram) prerazia hlavný vchod a útočníci budú útočiť zo všetkých strán. Obrana je zložitejšia a vyžaduje použitie vojakov namiesto stavieb. Mocný hrad (Castle) a technológia vražedných jám (Murder Hole) sú efektívne obranné jednotky.

Obrana pri obliehaní

Baranidlá sú určené výhradne k búraniu budov. Majú extrémne silný pancier proti prestreleniu (piercing armor), takže na nich šípy neplatia, čo nuluje palebnú silu troch stavieb s posádkami (centra mesta, veže a hradu). Prevaha sa teda presúva na stranu útočníkov. Brániaci sa majú stále výhodu streleckej sily defenzívnych stavieb, ale bez bojových jednotiek sa príliš ďaleko nedostaneš. Budeš potrebovať jednotky na boj zblízka, ktoré sa zneškodnia útočné baranidlá a jednotky, ktoré ich bránia.

Obrana proti nájazdníkom

Doba hradov taktiež prináša dve útočné jednotky. Ľahkú jazdu (Light Calvary), upgread prieskumnej jazdy (Scout Cavalry) a lukostrelcov na koňoch (Cavalry Archer), ktorí využívajú rýchlosť k náhlym prepadom. Tieto jednotky sa nebudú snažiť zdolať tvoju obranu. Namiesto toho zaútočia, keď nebudeš dávať pozor, alebo zasiahnu na slabo bránené miesta v odľahlých končinách tvojho mesta. Kým sa tvoja pechota dostane na miesto, ktoré ohrozovala nepriateľské jazdectvo, budú už dávno preč, alebo na inom mieste.

S touto partizánskou vojnou sa musíš vysporiadať, lebo ak nie, tak podkope celú silu tvojej ríše. Rozmiestnenie hŕstky vojakov po celom meste nie je dobré riešenie, lebo obrana by bola bezradná proti hromadnému útoku. Vhodným obranným prostriedkom sú hradby, pretože obmedzujú počet miest, odkiaľ môžu útoky prísť. Najlepším riešením je vybudovanie väčšieho počtu mestských centier.

Výstavba ďalších mestských centier

Po dosiahnutiu doby hradov získaš možnosť postaviť ďalšie mestské centrá, ktoré poskytujú zvýšenú obranu a žiadanú možnosť vyrábať dedinčanov rýchlejšie. Nič nepozdvihne tvoje hospodárstvo viac, než niekoľko mestských centier cvičiacich dedinčanov.

Ak tvoj súper vyrába dedinčanov v dobe hradov a imperiálnej rýchlejšie ako ty, zrejme postavil viac mestských centier. Navyše mestské centrá poskytujú ochranu, ktorá znižuje účinnosť nepriateľských vpádov. Postav ďalšie centrá v blízkosti zdrojových miest. Potom stačí zazvoniť na mestský zvon vždy, keď sa v meste objavia útočníci. Útočiace jednotky rýchlo zistia, že sú pod paľbou a nespôsobia takmer žiadne problémy. Ako náhle utečú, alebo padnú v boji, môžu sa tvoji dedinčania vrátiť do práce.

Hrady

Hrady sú pred postupom do doby imperiálnej prakticky nedobytné. Ak nebola celá tvoja armáda rozdrvená a nepriateľ nezaklope s niekoľkými baranidlami na hlavnú bránu, môžeš počítať s tým, že svoju pozíciu ubrániš. Dôkladne vyberaj miesto, kam tieto stavby umiestniš, pretože premenia svoje okolie v bezpečne chránenú oblasť. Deštruktívna palebná sila hradu donúti nepriateľa zvážiť, či nezaútočí z inej strany. Navyše môžeš do hradu umiestniť posádku, vďaka ktorej bude takmer nezničiteľný.