Zdroje jedla

Hra ti ponúka veľa spôsobov, ako získať jedlo. Každý spôsob má svoje kladné, ale aj záporné stránky. Zoznám sa so všetkými metódami. Poznať, aký spôsob je v danej situácii najlepší je životne dôležité a urýchli to rozvoj tvojej ríše.

Ovce (Sheep):image Pretože k pastierstvu nie je potrebný mlyn (Mill), je to užitočný spôsob získavania jedla. Pastierstvo ti umožňuje ovládnuť všetky ovce, ktoré nájdeš a poslať ich k centru tvojho mesta. Najťažšie je nájsť ovce, ktoré sa voľne pohybujú po mape. Tvoj zved, ktorého máš na začiatku, sa musí neustále pohybovať a nájsť čo najviac týchto žiadaných zvierat.
Pastierstvom je možné získať jedlo o niečo rýchlejšie, ako zber bobúľ a malo by byť primárnym zdrojom jedla v prvých minútach hry.

Bobule (Berries):image Bobuľové polia (Berry Patch) z Age of Empires sú späť, ale v obmedzenejšej verzii. Bobule patria medzi najpomalšie zdroje jedla. Nezbieraj ich dokiaľ nezužitkuješ všetky ovce v okolí. Ak sa pustíš do zberu bobúľ zavčasu, budú tvoji dedinčania získavať jedlo pomalšie než nepriateľovi a teda prísun nových pracovníkov bude pomalší.

Diviak (Boar):image Diviaci a dedinčania sa pohybujú rovnako rýchlo, takže nalákanie diviaka k mestskému centru alebo mlynu nie je príliš náročné. Nezabudni sa vopred uistiť, že máš nejakých dedinčanov v zálohe ako posily, ktoré pomôžu tej úbohej duši vábiacej prasatá.
Ak nechceš riskovať, pošli loveckú skupinu, nech zabije diviaka tam, kde je. Vďaka schopnosti odniesť až 35 jednotiek mäsa je lov na väčšie vzdialenosti celkom výhodný. Nestavaj mlyn len kvôli lovu diviakov. Tak isto nezabíjaj diviakov vojskom, lebo ak ho zabije vojak (či už pechota, alebo strelci), všetko mäso bude nepoužiteľné.

Jelene (Deer):image Lov vysokej zvere sa od lovu diviakov líši v tom, že žiadne nebezpečenstvo pre dedinčanov nehrozí. Nie je však možné jelene privábiť bližšie k mlynu, či centre mesta. O mlyne platí to isté, čo pri diviakoch, a síce, že sa neoplatí stavať mlyn kvôli zopár jeleňom. Vo väčšine prípadov by si mal počkať s lovom až zaistíš pravidelný prísun dedinčanov, lebo lovci neprinesú dlho žiadne jedlo. Musíš prejsť veľkú vzdialenosť, uloviť jeleňa, pozbierať mäso a ísť späť. Počkaj s lovom, dokiaľ tvoji dedinčania nenazbierajú dostatočné zásoby ovčieho mäsa alebo bobúľ.
Lov je najrýchlejší zdroj mäsa na súši. Táto rýchlosť je väčšinou vykompenzovaná dobou potrebnou na cestu.

Pobrežné ryby (Shore Fish):image Lov rýb z pobrežia rýchlosťou presahuje väčšinu ostatných zdrojov jedla a prináša jedlo približne rovnako rýchlo ako lov. Pobrežné ryby sú rovnako rozšírené po celej mape. Mlyn postavený pri piatich alebo šiestich bobuľových krov je samozrejme efektívnejší, ako jeden pri rybách. Zopár miest na mape ponúka tri alebo štyri loviská rýb blízko seba. V týchto miestach okamžite vybuduj mlyn. Rýchle získavanie jedla rapídne urýchli tvoj postup dobami.

Rybárske lode (Boat Fish): Rybárčenie je v Age of Empires 2 výrazne obmedzené. Ako prístavy, tak aj samotné rybárske lode stoja viac dreva než v predchádzajúcom diele hry a rýchlosť lovu je tiež oveľa pomalšia.
Vybudovanie malej rybárskej flotily v dobe temna spomalí tvoj postup do doby feudálnej a doby hradov. Väčšina hráčov s rybárčením čaká do doby hradov. Ak chceš začať s rybolovom skôr, mal by si vedieť, že rybárske lode lovia ryby rýchlejšie na šírom mori, ako pri brehu. Pošli dedinčanov loviť ryby z brehu a s rybárskou flotilou sa vydaj na šíre more.
Pekným doplnkom rybárskych lodí sú pasce na ryby (Fish Trap). Rybárske lode môžu postaviť z dreva pasce. Je to niečo ako farma na mory. Hlavná výhoda rybárčenia je zvýšená rýchlosť získavania potravy. Ďalšie mestské centrum môžeš stavať až v dobe hradov. Prístav tento problém vyrieši tým, že ti umožní vyrábať rybárske lode, zatiaľ čo mestské centrum pokračuje v cvičení dedinčanov. Dedinčania sú rýchlejší, lacnejší a univerzálnejší než rybárske lode. Dôležité je, že sa dajú vyrábať súčasne.

Farmy (Farms): Farmy boli oproti nízkemu postaveniu v Age of Empires zdokonalené. Nové farmy umožňujú rýchlejšie zbieranie jedla. Farmy teraz produkujú rovnako rýchlo ako zber bobúľ a sú lacnejšie.
Pretože farmy môžeš stavať kde si zmyslíš, môžu tvoji dedinčania v bezpečí farmárčiť pod ochranou mestského centra. Ak chceš začať farmárčiť, musíš nazbierať dostatok dreva. Na rozdiel od ostatných zdrojov jedla je pri farmách počet pracovníkov obmedzený na jedného dedinčana. Musí padnúť obrovské množstvo stromov, aby bolo možné postaviť farmy pre viacerých dedinčanov. Veľká spotreba dreva má, podobne ako pri rybárčení na mory, negatívny dopad na vývoj v dobe feudálnej a dobe hradov.