Palisádové opevnenie (Palisade Walls)

Možnosť stavať opevnenie už v dobe temna drasticky ovplyvňuje vyváženosť hry v Age of Kings. Palisády môžeš využiť k spomaleniu nepriateľského postupu (aj keď to nie je veľmi silné opevnenie) dokiaľ sa nedostaneš do feudálnej doby, kedy sú dostupné lepšie defenzívne prostriedky. Nemusíš sa obávať, že by si vyčerpal zdroje dreva výstavbou palisád, lebo jeden blok palisád stojí len dve jednotky dreva.

Jedna z inteligentných stratégii, ako využiť palisády spočíva vo vybudovaní “vežových bunkrov“ na začiatku hry. Keď sa potom dostaneš do feudálnej doby, máš pripravené miesto pre obranné veže.