Relikvie (Relics):

Keď odstrániš vojnovú hmlu (Fog of War), objaví sa relikvia ako strieborný bod na tvojej minimape. Iba mnísi môžu prenášať relikvie a ak ju držia v rukách, nemôžu konvertovať ani liečiť, takže sú veľmi zraniteľný. Keď relikvie uskladníš v kláštore (monastery), začnú pre teba produkovať zlato rýchlosťou 30 zlatých za minútu (t.j. jedna zlatá za dve sekundy). Veľké výhody z toho plynú pre dlhé hry za predpokladu, že vlastníš aspoň dve-tri relikvie.