Obchodný systém - obchodný voz (Trade Cart)

imageHra Age of Empires sklamala veľa hráčov tým, že neposkytovala možnosť pozemného obchodovania. V Age of Empires II je tomu ale inak. Obchodné vozy (Trade Cart) stavajú obchod do pozície ekonomicky veľmi dôležitej. Táto jednotka cestuje medzi spojeneckými obchodmi a dopravuje zlato do príslušných pokladníc. Na rozdiel od obchodných lodí v Age of Empires nepotrebuje k získavaniu zlata žiadne ďalšie zdroje. To poskytuje voľné zlato tým, ktorí vybudujú bezpečné obchodné cesty. Vybudovanie obchodu v blízkosti spojencovho nie je vôbec efektívne, lebo množstvo zlata, ktoré voz prinesie za jednu cestu je priamoúmerné vzdušnej vzdialenosti medzi obchodmi.