Mestský zvon (Town Bell)

imageTáto vlastnosť je spätá s možnosťou ukývať dedinčanov do budov. Prístup k nej je v centre mesta. Zazvoň raz a všetci dedinčania sa pôjdu schovať do bezpečia centra mesta. Keď zazvoníš druhýkrát, všetci dedinčania sa vrátia k svojím pôvodným činnostiam. Vždy používaj zvon miesto manuálneho posielania dedinčanov do úkrytu, pretože sa tak vyhneš náročnej práci prideľovať ich k pôvodnej činnosti.