Bonusy

  • dvojnásobný dosah mníchov pri liečení
  • cena fariem je o 33% nižšia
  • mestské centrum má +2 útok a +5 dostrel
  • dvojnásobná posádka veží, ktoré strieľajú dvojnásobný počet šípov
  • výskum technológie vražedných jám (Murder Holes) je zadarmo
  • jednotky sú odolnejšie voči konverzácii (tímový bonus)

Sprievodca pre Teutónov

Ich druhé meno je obrana. Teutóni sú jednou z dvoch civilizácii (druhou sú Peržania), ktorým chýbajú vojenské bonusy, čo z nich ešte viac robí defenzívnejším národom. Tímový bonus je vysoko cenný aj pre tímových kolegov, ktorí určite nebudú protestovať, keď si zvolíš túto civilizáciu.

Nováčikovia ocenia defenzívne schopnosti tejto civilizácie. Vďaka ďalekonosným strelám mestského centra a silnými vežami je prakticky nemožné ohroziť Teutónov rýchlymi nájazdmi na začiatku hry. Veľký dostrel mestských centier často pokrýva oblasti, kde ťažíš drevo. Pri plánovaní stratégie nikdy neprehliadaj možnosť bezpečnejšieho prostredia pre svojich dedinčanov. Teutóni môžu vďaka defenzívnejším prostriedkom zostať v dobe temna, čo z dlhodobého hľadiska posilňuje ich hospodárstvo.

Bonus lacnejších fariem znamená menšie náklady na ich výstavbu, a teda s ich výstavbou môžeš začať skôr ako ktorákoľvek iná civilizácia.

Teutóni sú jednou zo štyroch civilizácii, ktoré majú možnosť naplno vyupgreadovať mníchov. Mnísi sú krehké, pomalé bytosti, ktoré je ideálne držať čo najďalej od bojiska a ich bonus im pri liečení extrémne pomáha.

Teutónskych rytierov najlepšie charakterizuje názov „pomaly idúca smrť“. Pretože nosia ťažký štít, pomerne pomaly sa pohybujú. Sú pravým opakom keltských modrých nájazdníkov. V boji na blízku sú teutónski rytieri neprekonateľní, ale problém nastane, ako náhle sa do bojov zapoja strelci, mnísi alebo strelci na koňoch.

Teutóni prichádzajú s niekoľkými úžasnými defenzívnymi bonusmi a silným hospodárstvom. Ich technologický strom obsahuje dobrú pechotu, mníchov a obliehacie zbrane, ale chýba im jazdectvo a strelci. Aj keď sú Teutóni perfektnou civilizáciou pre nováčikov, ani na sekundu si nemysli, že v rukách expertov nie sú tak mocný!