Bonusy

  • polovičná cena zberných miest (mlyn, píla, tábor zlatokopov)
  • zvýšená rýchlosť útoku pešiakov o 10% v dobe temnej, o 15% v dobe hradov a o 25% v dobe imperiálnej
  • zvýšená rýchlosť lovu rýb rybárskych lodí o 5% v dobe temnej, o 10% v dobe feudálnej, o 15% v dobe hradov a o 20% v imperiálnej dobe
  • rybárske lode majú dvojnásobný počet hit pointov a +2 pancier proti strelným zbraniam
  • dohľad galér +50% (tímový bonus)

Sprievodca pre Japoncov

Keby boli Japonci v dobe, v ktorej sa odohrávala hra Age of Empires, ľahko by porazili ostatných hráčov. Japonské ekonomické bonusy by boli neprekonateľné. Našťastie sú okolnosti v Age of Kings úplne iné. Japonsko je stále veľmoc, ale vyrovnaná s ostatnými civilizáciami.

Polovičná cena zberných miest je jedným s najlepších bonusov v hre, ktorý poskytuje Japoncom náskok pred ostatnými civilizáciami, lebo potrebujú len zopár dreva na postavenie mlynu a môžu sa pustiť do zberu mäsa. Tento bonus im taktiež umožňuje výhodne využiť zdroje jedla, ktorých by sa ostatné civilizácie ani nedotkli. Tam, kde môže hráč za inú civilizáciu považovať vybudovanie mlynu medzi dvoma náleziskami pobrežných rýb za výhodné, Japoncom stačí ako dôvod jediné nálezisko. V takej situácií si môžeš predstaviť japonský mlyn ako farmu, na ktorej môžu pracovať viacerí dedinčania. To eliminuje počiatočné náklady na vybudovanie päť až šesť fariem a ešte k tomu šetrí drevom.

Druhý bonus japonskej civilizácie, skvelé rybárske lode, by boli neoceniteľné v Age of Empires. Rybárstvo na mori už nie je tak výnosné, ako bolo v predchádzajúcom vydaní hry. Prístavy a rybárske lode stoja viac dreva a vyrobenie jednej rybárskej lodi je oveľa náročnejšie na čas v porovnaní s Age of Empires. Väčšina hráčov začína s rybolovom až v dobe hradov.

Posledný bonus, o ktorom bude reč je zvýšená rýchlosť útoku pešiakov. Tento bonus sa týka radových peších jednotiek, halapartníkov (Pikeman), a ich unikátnych jednotiek, samurajov. Hráč hrajúci za Japoncov by mal vybudovať armádu s vysokým zastúpením pechoty.

Unikátny samuraj je o niečo silnejší ako rádová pechota. Takže armáda samurajov dokáže spôsobiť v nepriateľských líniách veľké škody.

Neskoré hospodárstvo je najväčšou slabinou Japoncov. Je beznádejne najhoršie kvôli najnižšiemu počtu ekonomických technológii. Ak máš v pláne zdolať nepriateľa dlhou radou vyčerpávajúcich bojov, nie sú Japonci zďaleka tak ideálni, ako si myslíš. Ďalšia nevýhoda spočíva v nedostatku silných obliehacích zbraní a jazdeckých jednotiek, čo je problém hlavne pri dlhých hrách. Japonci majú pechotu, strelcov a mníchov, ktorých je možné totálne vyupgreadovať a všetky lode s výnimkou demolačných.

Japonská civilizácia dosahuje veľmi rýchlo vrcholu, ale potom upadá. Ak chceš byť úspešným japonským vládcom, musíš využiť silu v počiatku hry a nedovoliť aby hra trvala príliš dlho, lebo by sa začali prejavovať tvoje slabiny a nepriateľ by mohol toho veľmi ľahko využiť.