Bonusy

  • vyššie HIT pointy budov (+10% v dobe temna, +20% v dobe feudálnej, +30% v dobe hradov a +40% v imperiálnej dobe)
  • náklady na dobu imperiálnu sú o 33% menšie
  • jazdci na ťavách (Camel), bojovníci s oštepmi (Skrimisher) a halapartníci (Pikeman) sú o 25% lacnejší
  • útok ohnivých lodí je o 20% silnejší
  • trikrát vyššia rýchlosť uzdravovania (tímový bonus)

Sprievodca pre Byzanťanov

Byzanťania sú v Age of Empires 2 prototypom defenzívnej civilizácie. Majú pevnejšie stavby, obranné jednotky sú lacnejšie a teda ich defenzíva je ako stvorená aj proti najvražednejším útokom. Ďalšia ich výhoda spočíva v schopnosťi postúpiť od imperiálnej doby skôr, ako ktorýkoľvek iný národ. Taktiež sú neoceniteľnými spojencami vďaka tímovému bonusu rýchlejšieho uzdravovania.

Lacnejšie obranné jednotky umožňujú Byzanťanom utratiť ušetrené prostriedky inde. Aj keď budeš využívať všetky typy obranných jednotiek, nesmieš ignorovať rádové vojsko. Napríklad cvičenie veľkého množstva bojovníkov (Skrimisher) je z dlhodobého hľadiska kontraproduktívne, pretože nie sú schopný útočiť. Využi lacnejšie obranné jednotky ako ekonomický bonus a postaraj sa aby nepriateľ neudržal iniciatívu.

Ich silnejšie budovy predstavujú čisto defenzívny bonus, pokiaľ sa nerozhodneš hrať na rýchle nájazdy. Veľa hráčov sa ani neodváži o rýchli nájazd proti Byzanťanom kvôli ich pevným budovám. To je značná výhoda najmä zo začiatku, ale aj v neskorších fázach hry, kedy pevnejšie hrady, hradby a veže tiež nie sú zanedbateľné.

Posledný bonus, rýchlejšie ohnivé lode, poskytuje Byzanťanom perfektnú bojovú loď pre boj na šírom mory. Ohnivé lode sú určené na potápanie galér. Jediná ich slabosť sú demolačné lode, ktoré ich ľahko potopia.

Ťažký rytier (Catapharact) bola najsilnejšia jazdecká jednotka v Age of Empires. Teraz to už nie je obyčajná jednotka, ale stala sa z nej unikátna, ktorú majú k dispozícii iba Byzanťania. Na prvý pohľad sa môžu zdať vlastnosti tohto jazdca mätúce, lebo svojím útokom je veľmi podobný rytierom. Líši sa od nich bonusom v útoku proti pechote. Ani on by nemal vyraziť do útoku proti légii kopytníkov, ale v radách ostatnej pechote (vrátane unikátnych peších jednotkách) dokáže spôsobiť pomerne veľký masaker.

Byzanťania patria k všestranným civilizáciám. Majú k dispozícii kvalitné jazdectvo, lukostrelcov, pešiakov a mníchov. Navyše sú jedinou civilizáciou, ktorá ma prístup k všetkým typom lodí (výnimka Drakar, ktorý je unikátou jednotkou Vikingov) a s nimi spojenými technológiami. Vďaka tejto rôznorodosti a lacnými obrannými jednotkami sú Byzanťania civilizáciou, ktorú je veľmi ťažké poraziť. Nevýhodou tejto civilizácie sú slabé obliehacie zbrane a nedostatok mocných ofenzívnych zbraní.