Baltské (Baltic) mapy

imageBaltské a stredozemné mapy sú podobné v tom, že sa vyznačujú rozsiahlou vodnou plochou v strede mapy. Na baltských mapách je však viac pevniny s veľa malými zálivmi. Ak počiatočná pozícia nesusedí s nejakým zálivom, susedí priamo s centrálnou vodnou plochou.

Baltské mapy vyžadujú námorný boj, takže mocné civilizácia sú tie, ktoré môžu rýchlo vybudovať silné námorníctvo pred imperiálnym vekom. Každý boj na pevnine vyžaduje obchádzanie celej mapy na druhú stranu mora, čo znamená, že najužitočnejšie sú rýchle jednotky.

Baltské mapy sú ďalším prípadom, kedy je vhodné vybudovať prístav už v dobe temnej a využiť flotilu rybárskych lodí k rýchlejšiemu zásobovaniu mäsa. Námorný boj bude ešte intenzívnejší ako na ostrovných mapách, lebo všetky bojujúce strany musia zdieľať jedinú vodnú plochu.

Ak hráš za silnú námornú civilizáciu, snaž sa čo najskôr ovládnuť vodu a neustále hliadkuj so svojou flotilou. Nedovoľ nepriateľovi vybudovať nové prístavy. To je životne dôležité. Tvoj súper potrebuje len niekoľko minút na postavenie zopár prístavov v nejakom odľahlom zálive a môže opäť začať s budovaním námorných síl.

Na rozdiel od Stredozemných máp, na baltských je ľahké nalákať nepriateľské lode do prírodne úzkych miest, kde sa môžu pozemné sily aktívne podieľať na bitke (obliehacie zbrane, strelci, veže, ...). Získaním kontroly nad polostrovom v pol ceste medzi tebou a tvojim súperom sa taktiež môže ukázať ako kritické v prípade, že sa na ňom nachádza zlato alebo kameň.

Vybudovanie divu sveta môže byť vhodným prostriedkom k ukončeniu patovej situácie na mori v prípade, že budú tvoje zdroje dreva pravdepodobne vyčerpané skôr než nepriateľove. Zaisti, aby tvoj súper nemohol vyrábať jednotky v blízkosti tvojej základne. To ho donúti postúpiť riziko a vyslať transportné lode cez vojnovú zónu alebo tráviť veľa času obchádzaním dookola mapy.

Najlepšie vybavené civilizácie pre tento typ mapy sú Vikingovia (Vikings), Saracéni (Saracens), Kelti (Celts), Peržania (Persians) a Japonci (Japanese).

Vikingovia sú civilizáciou najschopnejšou nastoliť nadmorskú nadvládu už v dobe hradov. Ich silné lode a jedinečné drakary im pomôžu pri ovládnutí mora. Vďaka rýchlejším útočným galéram sú Saracéni námornou silou, s ktorou sa musí počítať. Ich transportné lode im umožňujú preniknúť s veľkým počtom vojakov cez vojnovú zónu. Kelti nemajú žiadny priami námorný bonus, ale ich rýchlejší drevorubači (Lumberjack) môžu dramaticky zvýšiť príjem dreva na začiatku hry, čo znamená, že sa môžu stať mocnou námornou civilizáciou už v dobe hradov. Vylepšená rýchlosť konštrukcie lodí v perzských prístavoch im umožňuje rýchlo obnovovať námorné sily, dostať ich naspäť na more ako náhle nastane doba hradov. Rýchlejšie rybárčenie a lacnejšie sklady dreva (Lumber Camps) ponúkajú Japoncom získať náskok pred ostatnými civilizáciami. Nie sú však tak silní ako Vikingovia, lebo ich vojnové lode nezískavajú žiadne bonusy.