Rybárska loď (Fish boat)

Meno: Rybárska loď
Anglický názov: Fish boat
Vek: Doba temna
Náklady: 75D
Doby výroby: 0:40
Náklady na výskum: -
Doba výskumu: -
Vylepšuje jednotku: -
Rýchlosť útoku: -
Rýchlosť pohybu: 1,3
Dohľad: 5
Hit pointy: 60
Útok: -
Pancier: 0
Pancier proti prestreleniu: 4
Dostrel: -
Špecializácia: -
Civilizácie s bonusom: -
Civilizácie bez jednotky: -

Obchodná loď (Trade Cog)

Meno: Obchodná loď
Anglický názov: Trade Cog
Vek: Doba feudálna
Náklady: 100D, 50Z
Doby výroby: 0:36
Náklady na výskum: -
Doba výskumu: -
Vylepšuje jednotku: -
Rýchlosť útoku: -
Rýchlosť pohybu: 1,3
Dohľad: 6
Hit pointy: 80
Útok: -
Pancier: 0
Pancier proti prestreleniu: 6
Dostrel: -
Špecializácia: -
Civilizácie s bonusom: -
Civilizácie bez jednotky: -

Transportná loď (Transport ship)

Meno: Transportná loď
Anglický názov: Transport ship
Vek: Doba feudálna
Náklady: 125D
Doby výroby: 0:45
Náklady na výskum: -
Doba výskumu: -
Vylepšuje jednotku: -
Rýchlosť útoku: -
Rýchlosť pohybu: 1,4
Dohľad: 5
Hit pointy: 100
Útok: -
Pancier: 4
Pancier proti prestreleniu: 8
Dostrel: -
Špecializácia: Kapacita: 5
Civilizácie s bonusom: Sa
Civilizácie bez jednotky: -

Galéra (Galley)

Meno: Galéra
Anglický názov: Galley
Vek: Doba feudálna
Náklady: 90D, 30Z
Doby výroby: 0:36
Náklady na výskum: -
Doba výskumu: -
Vylepšuje jednotku: -
Rýchlosť útoku: 3
Rýchlosť pohybu: 1,4
Dohľad: 7
Hit pointy: 120
Útok: 6
Pancier: 0
Pancier proti prestreleniu: 6
Dostrel: 5
Špecializácia: -
Civilizácie s bonusom: Sa, Vi
Civilizácie bez jednotky: -

Vojnová galéra (War Galley)

Meno: Vojnová galéra
Anglický názov: War Galley
Vek: Doba hradov
Náklady: 90D, 30Z
Doby výroby: 0:36
Náklady na výskum: 230J, 100Z
Doba výskumu: 0:50
Vylepšuje jednotku: Galéra
Rýchlosť útoku: 3
Rýchlosť pohybu: 1,4
Dohľad: 8
Hit pointy: 135
Útok: 7
Pancier: 0
Pancier proti prestreleniu: 6
Dostrel: 6
Špecializácia: -
Civilizácie s bonusom: Sa, Vi
Civilizácie bez jednotky: -

Galeóna (Galleon)

Meno: Galeóna
Anglický názov: Galleon
Vek: Doba imperiálna
Náklady: 90D, 30Z
Doby výroby: 0:36
Náklady na výskum: 400J, 315D
Doba výskumu: 1:05
Vylepšuje jednotku: Bojová galéra
Rýchlosť útoku: 3
Rýchlosť pohybu: 1,4
Dohľad: 9
Hit pointy: 165
Útok: 8
Pancier: 0
Pancier proti prestreleniu: 8
Dostrel: 7
Špecializácia: -
Civilizácie s bonusom: Sa, Vi
Civilizácie bez jednotky: -

Ohňová loď (Fire Ship)

Meno: Ohňová loď
Anglický názov: Fire Ship
Vek: Doba hradov
Náklady: 75D, 45Z
Doby výroby: 0:36
Náklady na výskum: -
Doba výskumu: -
Vylepšuje jednotku: -
Rýchlosť útoku: 0,7
Rýchlosť pohybu: 1,3
Dohľad: 5
Hit pointy: 100
Útok: 2
Pancier: 0
Pancier proti prestreleniu: 6
Dostrel: 2
Špecializácia: -
Civilizácie s bonusom: By
Civilizácie bez jednotky: Vi

Rýchla ohňová loď (Fast Fire Ship)

Meno: Rýchla ohňová loď
Anglický názov: Fast Fire Ship
Vek: Doba imperiálna
Náklady: 75D, 45Z
Doby výroby: 0:36
Náklady na výskum: 280D, 250Z
Doba výskumu: 0:50
Vylepšuje jednotku: Ohňová loď
Rýchlosť útoku: 0,7
Rýchlosť pohybu: 1,4
Dohľad: 6
Hit pointy: 120
Útok: 3
Pancier: 0
Pancier proti prestreleniu: 8
Dostrel: 2
Špecializácia: -
Civilizácie s bonusom: By
Civilizácie bez jednotky: Ke, Čí, Sa, Tu, Vi

Demolačná loď (Demolition Ship)

Meno: Demolačná loď
Anglický názov: Demolition Ship
Vek: Doba hradov
Náklady: 70D, 50Z
Doby výroby: 0:31
Náklady na výskum: -
Doba výskumu: -
Vylepšuje jednotku: -
Rýchlosť útoku: -
Rýchlosť pohybu: 1,6
Dohľad: 6
Hit pointy: 50
Útok: 110
Pancier: 0
Pancier proti prestreleniu: 3
Dostrel: 0
Špecializácia: -
Civilizácie s bonusom: Čí, Vi
Civilizácie bez jednotky: -

Ťažká demolačná loď (Heavy Demolition Ship)

Meno: Ťažká demolačná loď
Anglický názov: Heavy Demolition Ship
Vek: Doba imperiálna
Náklady: 70D, 50Z
Doby výroby: 0:31
Náklady na výskum: 200D, 300Z
Doba výskumu: 0:50
Vylepšuje jednotku: Demolačná loď
Rýchlosť útoku: -
Rýchlosť pohybu: 1,6
Dohľad: 5
Hit pointy: 60
Útok: 140
Pancier: 0
Pancier proti prestreleniu: 5
Dostrel: 0
Špecializácia: -
Civilizácie s bonusom: Čí, Vi
Civilizácie bez jednotky: Ja

Kanónová galeóna (Cannon Galleon)

Meno: Kanónová galeóna
Anglický názov: Cannon Galleon
Vek: Doba hradov
Náklady: 200D, 150Z
Doby výroby: 0:46
Náklady na výskum: (chémia), 400J, 500D
Doba výskumu: 0:50
Vylepšuje jednotku: -
Rýchlosť útoku: 10
Rýchlosť pohybu: 1,1
Dohľad: 15
Hit pointy: 120
Útok: 35
Pancier: 0
Pancier proti prestreleniu: 6
Dostrel: 13
Špecializácia: -
Civilizácie s bonusom: Tu, Vi
Civilizácie bez jednotky: Br

Elitná kanónová galeóna (Elite Cannon Galleon)

Meno: Elitná kanónová galeóna
Anglický názov: Elite Cannon Galleon
Vek: Doba imperiálna
Náklady: 200D, 150Z
Doby výroby: 0:46
Náklady na výskum: 525D, 500Z
Doba výskumu: 0:30
Vylepšuje jednotku: Kanónová galeóna
Rýchlosť útoku: 10
Rýchlosť pohybu: 1,1
Dohľad: 17
Hit pointy: 150
Útok: 45
Pancier: 0
Pancier proti prestreleniu: 8
Dostrel: 15
Špecializácia: -
Civilizácie s bonusom: Tu, Vi
Civilizácie bez jednotky: Br, Ke, Čí, Fr, Go, Te

Drakar (Longboat)

Meno: Drakar
Anglický názov: Longboat
Vek: Doba hradov
Náklady: 80D, 40Z
Doby výroby: 0:41
Náklady na výskum: -
Doba výskumu: -
Vylepšuje jednotku: -
Rýchlosť útoku: 3
Rýchlosť pohybu: 1,5
Dohľad: 8
Hit pointy: 130
Útok: 7
Pancier: 0
Pancier proti prestreleniu: 6
Dostrel: 6
Špecializácia: -
Civilizácie s bonusom: -
Civilizácie bez jednotky: Len Vikingovia majú prístup k tejto lodi

Elitný drakar (Elite Longboat)

Meno: Elitný drakar
Anglický názov: Elite longboat
Vek: Doba imperiálna
Náklady: 80D, 40Z
Doby výroby: 0:41
Náklady na výskum: 750J, 475Z
Doba výskumu: 1:00
Vylepšuje jednotku: Drakar
Rýchlosť útoku: 3
Rýchlosť pohybu: 1,5
Dohľad: 9
Hit pointy: 160
Útok: 8
Pancier: 0
Pancier proti prestreleniu: 8
Dostrel: 7
Špecializácia: -
Civilizácie s bonusom: -
Civilizácie bez jednotky: Len Vikingovia majú prístup k tejto lodi