image

Prieskumný jazdec (Scout Cavalry)

image Meno: Prieskumný jazdec
Anglický názov: Scout Cavalry
Vek: Doba feudálna
Náklady: 80J
Doby výcviku: 0:23
Náklady na výskum: -
Doba výskumu: -
Vylepšuje jednotku: -
Rýchlosť útoku: 2
Rýchlosť pohybu: 1,2
Dohľad: 4
Hit pointy: 45
Útok: 3
Pancier: 0
Pancier proti prestreleniu: 2
Dostrel: 0
Špecializácia: +2 dohľad za vek
Civilizácie s bonusom: Mo
Civilizácie bez jednotky: -

Ľahký jazdec (Light Cavalry)

image Meno: Ľahký jazdec
Anglický názov: Light Cavalry
Vek: Doba hradov
Náklady: 80J
Doby výcviku: 0:23
Náklady na výskum: 150J, 50Z
Doba výskumu: 1:05
Vylepšuje jednotku: Prieskumný jazdec
Rýchlosť útoku: 2
Rýchlosť pohybu: 1,5
Dohľad: 4
Hit pointy: 60
Útok: 7
Pancier: 0
Pancier proti prestreleniu: 2
Dostrel: 0
Špecializácia: +2 dohľad za vek
Civilizácie s bonusom: Mo
Civilizácie bez jednotky: Te, Tu

Rytier (Knight)

image Meno: Rytier
Anglický názov: Knight
Vek: Doba hradov
Náklady: 60J, 75Z
Doby výcviku: 0:23
Náklady na výskum: -
Doba výskumu: -
Vylepšuje jednotku: -
Rýchlosť útoku: 2
Rýchlosť pohybu: 1,4
Dohľad: 4
Hit pointy: 100
Útok: 10
Pancier: 1
Pancier proti prestreleniu: 1
Dostrel: 0
Špecializácia: -
Civilizácie s bonusom: Fr, Pe
Civilizácie bez jednotky: -

Obrnený rytier (Cavalier)

image Meno: Obrnený rytier
Anglický názov: Cavalier
Vek: Doba hradov
Náklady: 60J, 75Z
Doby výcviku: 0:23
Náklady na výskum: 300J, 300Z
Doba výskumu: 1:40
Vylepšuje jednotku: Rytier
Rýchlosť útoku: 2
Rýchlosť pohybu: 1,4
Dohľad: 4
Hit pointy: 120
Útok: 12
Pancier: 2
Pancier proti prestreleniu: 2
Dostrel: 0
Špecializácia: -
Civilizácie s bonusom: Fr, Pe
Civilizácie bez jednotky: Sa

Palatín (Paladin)

image Meno: Palatín
Anglický názov: Paladin
Vek: Doba imperiálna
Náklady: 60J, 75Z
Doby výcviku: 0:23
Náklady na výskum: 1250J, 550Z
Doba výskumu: 2:50
Vylepšuje jednotku: Obrnený rytier
Rýchlosť útoku: 2
Rýchlosť pohybu: 1,4
Dohľad: 5
Hit pointy: 160
Útok: 14
Pancier: 2
Pancier proti prestreleniu: 3
Dostrel: 0
Špecializácia: -
Civilizácie s bonusom: Fr, Pe
Civilizácie bez jednotky: Br, Čí, Go, Ja, Mo, Sa, Tu, Vi

Jazdec na ťave (Camel)

image Meno: Jazdec na ťave
Anglický názov: Camel
Vek: Doba hradov
Náklady: 55J, 60Z
Doby výcviku: 0:22
Náklady na výskum: -
Doba výskumu: -
Vylepšuje jednotku: -
Rýchlosť útoku: 2
Rýchlosť pohybu: 1,4
Dohľad: 4
Hit pointy: 100
Útok: 5
Pancier: 0
Pancier proti prestreleniu: 0
Dostrel: 0
Špecializácia: +10 útok proti jazdeckým jednotkám a slonom
Civilizácie s bonusom: By
Civilizácie bez jednotky: Br, Ke, Fr, Go, Ja, Te, Vi

Obrnený jazdec na ťave (Heavy Camel)

image Meno: Obrnený jazdec na ťave
Anglický názov: Heavy Camel
Vek: Doba hradov
Náklady: 55J, 60Z
Doby výcviku: 0:22
Náklady na výskum: 325J, 360Z
Doba výskumu: 0:30
Vylepšuje jednotku: Jazdec na ťave
Rýchlosť útoku: 2
Rýchlosť pohybu: 1,4
Dohľad: 5
Hit pointy: 120
Útok: 7
Pancier: 0
Pancier proti prestreleniu: 0
Dostrel: 0
Špecializácia: +18 útok proti jazdeckým jednotkám a slonom
Civilizácie s bonusom: By
Civilizácie bez jednotky: Br, Ke, Fr, Go, Ja, Te, Vi