Súostrovie (Archipelago)

imageNa mapách súostrovia sa obvykle nachádza jeden veľký ostrov pre každého hráča. Tenké pásy pevniny niekedy spájajú jednotlivé ostrovy. Na väčších mapách môžu stredne veľké jazerá na ostrovoch poskytnúť príležitosť k rybolovu ďalej od brehu a v menších jazerách sa vyskytujú ryby v blízkosti pobrežia. Na niekoľkých malých ostrovoch sa nachádza mäso, zlato alebo kameň. Ďalej sa tu nachádzajú neosídlené ostrovy, kde sa vyskytujú ložiská zlata.

Vybudovanie prístavu (Dock) už v dobe temna (Dark Age) ti umožní loviť oceánske bohatstvo. V dobe feudálnej (Feudal Age) začni vyrábať galéry (Galley) na obranu pred nepriateľmi, ktorí sa pokúsia likvidovať tvoje rybárske flotily. Ohnivé lode (Fire Ship) sú excelentnými jednotkami doby hradov (Castle Age) pre tento typ obrany a pre útok na rybárske flotily nepriateľa.

Takmer každá mapa súostrovia sa vyznačuje ostrovom, na ktorom sú tri ložiská zlata. Zaistením tohto ostrova získaš kontrolu nad dvojnásobkom zlata, ako má tvoj oponent. Faktom je, že ovládnutie tohto ostrova môže byť rozhodujúce pre dlhšie a tímové hry.

Postavenie divu sveta (Wonder) je na týchto mapách vhodné. Závisí to na tom, ako zvládneš odraziť nepriateľov, ktorí sa pokúsia vylodiť na tvojom území. Ak tvoje námorné sily dosiahnu patovú situáciu na mori, pošli skupinu rytierov (Knight) hliadkovať na pobrežie a mal by si byť schopný div sveta dokončiť a ubrániť.

Na mapách súostrovia takmer vždy dôjde k bitke na mori, takže civilizácie so silným námorníctvom majú jasnú výhodu. Ak nebudeš schopný ovládnuť more a využiť hojnosť potravy ktoré ti ponúka, bude to pre teba velikánska nevýhoda, ktorá sa len veľmi ťažko prekonáva. Ostrovy sú príliš veľké na to, aby sa dali brániť z brehu, takže pohyblivé civilizácie budú mať v tomto smere veľkú prevahu.

Ideálne civilizácie pre súostrovie sú Japonci (Japanes), Vikingovia (Vikings), Saracéni (Saracens) a Peržania (Persians).

Pevné rybárske lode robia z Japoncov ekonomickú veľmoc. Pokiaľ rýchlo postavajú kasáreň (Barracks) na nepriateľskom ostrove a začnú cvičiť pešiakov (Infantry), bude mať nepriateľ len malú šancu na prežitie. Ako náhle Vikingovia postúpia do doby hradov, budú vďaka lacnému námorníctvu a schopnosti vyrábať unikátne drakary (Longboat) ťažko poraziteľný. Rýchle útočné galéry Saracénov, kapacita a pružnosť ich transportných lodí predurčuje túto civilizáciu ako ideálnu na prepady hradov. Rýchlosť výroby lodí v prístavoch Peržanov je ohromnou výhodou v neskorších fázach hry. Nemajú však prístup k technológii výroby lodí (Shipwright), čo je pre nich nevýhodné v hrách, kde je možné dosiahnuť imperiálneho veku (Imperial Age).