Doba hradov (Castle Age)

imageV dobe hradov prichádza do hry veľa nových útočných zbraní. Nájazdy bojovníkov a obliehacích zbraní núti defenzívnych ekonomických hráčov opustiť ulitu a začať bojovať na vojnovom poli. V tejto dobe debutujú aj mnísi (Monk). Na rozdiel od svojich predkov v Age of Empires nemusia títo svätí muži čakať až do štvrtého veku aby mohli konvertovať budovy – stačí len objaviť pokrok spasenie (Redemption).

Z veľkého kvanta nových jednotiek a pokrokov, ktoré sú dostupné v dobe hradov je najzaujímavejší samotný hrad (Castle). Táto silná defenzívna stavba dokáže cvičiť unikátne jednotky pre každú civilizáciu. Každá s týchto jedinečných jednotiek disponuje určitou zaujímavou schopnosťou. Zanedbanie výstavby hradu obvykle znamená slabšiu, ľahko poraziteľnú armádu.