Doba temna (Dark Age)

imageDoba temná je považovaná za dobu, kedy buduješ svoju ríšu. Okrem zveda (Scout), je slabá domobrana (Militia) jediné vojsko, ktoré máš na začiatku hry k dispozícii. Dedinčania povolaní do zbrane dokážu zlikvidovať aj ten najsilnejší útok, ktorý v dobe temnej môže prísť. Miesto útoku sa radšej venuj na rozvoj a silnú ekonomiku, ktorá poskytuje tvojej ríši stabilné základy pre veky, ktoré prídu.