Arábia (Arabia)

imageArabské mapy sa charakterizujú pustou krajinou, ktorej chýbajú lesy a vodné plochy. V ojedinelých malých vodných plochách sa občas vyskytujú pobrežné ryby, ale najväčšiu časť mapy pokrýva púšť. V Arábii ťažko nájdeš prírodné úzke miesta pre stavbu hradieb, pretože jednotlivé terénne zložky (stromy, vyvýšeniny, vodné plochy...) sú zväčša ďaleko od seba.

Aby si v tomto prostredí uspel, musíš čo najskôr postúpiť do doby hradov (Castle Age) a ako počiatočný zdroj jedla využívať ovce (Sheep), bobuľové pole (Berry Patch) a kancov (Boars). Ako náhle dosiahneš dobu hradov, vybuduj malý, ale účinný útočný oddiel a začni loviť nepriateľských dedinčanov (Villagers).

Defenzívny štýl hry alebo postavanie divu sveta (Wonder) je na tejto mape extrémne ťažké, lebo je veľmi veľa smerov, z ktorých môže nepriateľ udrieť. Nenájdeš veľa miest, ktoré by sa dali obstavať hradbami, preto na týchto mapách nie sú až také užitočné ako na iných. Je lepšie byť flexibilný a mobilný a udržiavať operácie spojené so získavaním zdrojov v pohybe spolu s armádou.

Preskúmaj mapu dôkladne a oblasti, na ktorých sa vyskytujú prírodné bohatstvá (kameň, zlato) daj hliadkovať svojím jednotkám.

Pretože sú tieto mapy extrémne otvorené, musíš byť pohyblivý a napádať nepriateľa rýchlo a nemilosrdne. Prekvapivý rýchly útok kavalérie (Cavalry) alebo jazdcov na ťavách (Camel) je pravdepodobne najúčinnejší útoční prostriedok, takže najužitočnejšími civilizáciami sú civilizácie, ktoré majú bonusy v tejto oblasti.

Z toho vyplýva, že ideálni sú Byzanťania (Byzantines), Mongoli (Mongols) a Saracéni (Saracens). Schopnosť Byzanťanov lacno cvičiť jazdcov na ťavách a ich kompletná rada jazdcov z nich robí silných bojovníkov. Mongoli ťažia z rýchlosti a mobility. Desiví súperi sú už v dobe hradov, kedy sa armáda prieskumnej kavalérie (Scout Cavalry) môže zmeniť na ľahkú kavalériu (Light Cavalry) s bonusom +30% hit points. Ich mameluci (Mameluke) sú šití na mieru pre tento typ mapy, pretože predstavujú vysoko pohyblivú silu na zabíjanie nepriateľských dedinčanov a môžu likvidovať, alebo aspoň dôstojne bojovať s príslušníkmi nepriateľskej kavalérie, jazdcov na ťavách a lukostrelcom na koňoch. Teutóni majú pevné centrum mesta, ktoré im pomôže zmariť náhle prepady, ale nemajú k dispozícii jazdcov na ťavách, čo značne obmedzuje ich mobilitu. Frankovia majú silnú kavalériu, ktorá však nie je príliš vhodná k boji proti jazdcom na ťavách. Briti tiež nemajú prístup k jazdcom na ťavách, ale slušné jazdectvo a schopnosť muža z dlhým lukom (Longbowman) dosiahnuť na vzdialené ciele ich robí efektívnou civilizáciou pre tento typ mapy.

Vyhni sa civilizáciám ako sú Vikingovia (Vikings), Japonci (Japanes) a Kelti (Celts) na arabských mapách. Vikingské jazdectvo na koňoch a ťavách je slabé a nie je tu žiadny oceán, takže Vikingovia sú tu ako ryby na súši. Japonská civilizácia je tiež k ničomu, lebo je efektívna najmä na mapách s oceánom, na ktorom profituje s ekonomickými bonusmi a navyše taktiež nemá jazdcov na ťavách. Kelti sú tu menej užitočný ako na iných mapách, lebo nemajú jazdcov na ťavách a oni profitujú z obliehacích zbraniach a tie sa na tomto type mapy veľmi nevyužijú.